Home

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

Profiel

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

Kwaliteit en food safety

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

Duurzaamheid & milieu

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

MVO

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

Auditing

WQM - Q
WQM - Q
WQM - Q

Contact

Logo Wonink Quality Management

Home

Profiel

Duurzaamheid

&

milieu

MVO

Auditing

Contact

Kwaliteit

&

 food safety

Samen werken = samen groeien

 

Lysette Wonink

Profielfoto Lysette Wonink

“Steeds beter worden is dé manier om ergens goed in te blijven.” Het motto van Wonink Quality Management (WQM), sinds 2003 het adviesbureau van Lysette Wonink uit Ede.

 

Mijn drijfveer is het optimaliseren en verbeteren van bedrijfsprocessen, gebaseerd op diverse certificatienormen. Mijn kracht is dit te kunnen vertalen naar praktische instrumenten en procedures in heldere taal. Mijn passie is de grafische industrie, maar mijn interesses zijn breed. Het als externe adviseur coachen van organisaties is voor mij een uitdagende rol. Ruim 20 jaar ervaring op het gebied van bouw, implementatie, auditing en continue verbetering van managementsystemen vormt de basis. De systemen worden gemaakt vóór en dóór de organisatie. Draagvlak bij en betrokkenheid van de medewerkers is een must; hun vakmanschap een waardevol gegeven. Het ‘wij-gevoel’ is altijd een rode draad tijdens iedere opdracht, want … samen werken is samen groeien.

 

Mijn aanpak wordt gekenmerkt door maatwerk. Niet de norm staat centraal, maar juist de organisatie en de bedrijfscultuur. Gaan voor lange termijn relaties en het synergie-effect tussen mensen, dat is mijn uitgangspunt. Onafhankelijk, transparant en resultaatgericht met een persoonlijke benadering, waarbij kwaliteit te allen tijde het sleutelwoord is. Verantwoord ondernemen is voor mij een logische keuze en ik ben altijd op zoek naar een win-win situatie.

 

Zie mijn LinkedIn profiel voor opdrachtgevers en projecten.

Voor organisaties, in welke branche dan ook, is effectief kwaliteitsmanagement een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De beheersing van risico’s en de grip op bedrijfsprocessen is essentieel. Uiteindelijk is toch ieder bedrijf op zoek naar tevreden klanten, verbetering van de productkwaliteit, minder kosten en meer effectiviteit … dus meer opbrengst. WQM reikt instrumenten aan voor continue verbetering, praktische tools voor meting en monitoring. En is gespecialiseerd in de certificatienormen ISO 9001, ISO 13485 (medische hulpmiddelen) en HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

 

Food safety is geen bijzaak; de gezondheid van de consument is in het geding. Voor de levensmiddelenindustrie gelden strenge wettelijke regels. Dat geldt ook voor producenten van verpakkingen. Diverse certificatienormen bieden een handvat voor het inrichten van een voedselveiligheidsmanagementsysteem. WQM is thuis in de BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials, ISO 22000 en HACCP.

 

Certificering kan het doel of het middel zijn om organisatiedoelstellingen te realiseren. WQM heeft hiervoor een praktisch 5-stappenplan ontwikkeld.

Kwaliteit en food safety - Bonbons doosje
Certificering 5-stappenplan

Stap 1

 

Nulmeting.

Stap 2

 

Managementsysteem (bouw, documentatie en implementatie).

Stap 4

 

Management review.

Stap 3

 

Interne auditing.

Stap 5

 

Certificering.

Wij hebben met z’n allen de aarde in bruikleen. Het bewust omgaan met milieurisico’s is voor ieder bedrijf een ‘verplichting’. Het grip hebben en houden op de milieubelasting is niet onbelangrijk. ISO 14001 is de certificatienorm voor milieuverantwoord ondernemen. Implementatie hiervan zorgt voor continue verbetering van de milieuprestatie, het voldoen aan wet- en regelgeving, het voorkomen van milieuschade en uiteindelijk lagere CO2 emissie.

Stimular - Duurzaam ondernemen logo
CO2 neutraal - Footprint
FSC Logo

WQM werkt samen met Stichting Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. De Milieubarometer is een praktisch hulpmiddel om de milieuprestatie van organisaties te meten en te blijven monitoren.

 

Het overstappen op CO2 neutraal ondernemen door inzet van duurzame energiebronnen, energiebesparing en compensatie van resterende CO2 emissie is gelukkig steeds vaker een belangrijk punt op de managementagenda. WQM kan de CO2 voetafdruk - carbon footprint - van uw organisatie vaststellen.

 

Wereldwijde ontbossing speelt een grote rol in klimaatverandering. FSC® staat voor verantwoord bosbeheer, waardoor de bossen op onze wereld behouden kunnen blijven. Uitsluitend FSC Chain of Custody (CoC) gecertificeerde bedrijven mogen duurzame bosproducten verkopen. WQM helpt op een pragmatische manier bedrijven met deze CoC certificering.

Duurzaamheid & milieu - Ijsvogel met vis
MVO - Druppel op blad

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het gaat om de balans tussen people, planet en profit. Niet alleen ondernemen vanuit winstoogmerk, maar juist als bedrijf rekening houden met de risico’s voor milieu en leefomgeving. Altijd vanuit de menselijke en maatschappelijke invalshoek gedreven. Het zoeken naar een win-winsituatie voor alle belanghebbenden. Hulpmiddelen daarbij zijn de richtlijn ISO 26000 en MVO Prestatieladder. MVO is vooral een kwestie van doen; WQM houdt het graag nuchter en praktisch.

 

WQM stelt duurzaamheids- en MVO-verslaglegging. Naar keuze al dan niet volgens de Global Reporting Initiative richtlijn. Hiermee worden gedane inspanningen en resultaten aantoonbaar gemaakt. Geen ’greenwashing’, maar helder en transparant.

Auditing - Ogen Uil

Auditing, een vak apart. Het betreft planning, uitvoering en rapportage van interne audits van gecertificeerde managementsystemen. Maar WQM voert ook derde-partij audits uit als certificering (nog) niet haalbaar is.

 

De voordelen van een ’externe’ over de vloer: een objectieve toetsing, vreemde ogen dwingen, een frisse scherpe blik als het gaat om de signalering van risico’s, knelpunten en kansen. WQM vervult deze rol met verve en heeft daarin een jarenlange ervaring. Het op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving en de certificatienormen, is uiteraard vanzelfsprekend.

 

WQM is onafhankelijk. Een objectief advies bij de keuze van de juiste certificeringsinstantie is daardoor gewaarborgd.

Gerard Doustraat 132, 6717 MN EDE

0318 - 51 99 58

06 - 22 47 92 67

lysette@w-qm.nl

NL001376274B22

Wilt u een frisse blik op uw organisatie?

En wilt u samen met mij (verder) bouwen aan uw performance?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijke toelichting.

 

Contact - Bril